Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

* KHÔNG CẦN THÀNH SỐ 1

                         Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

Khắp nơi sốt sình sịch về "Ngày Số 1" (11.11.'11).

Nhớ lại mấy hôm trước có người bạn gửi lời bài ca khuyên ta hãy là chính mình và không nhất thiết luôn phải oách nhất, phải là “Số 1”. Bài thơ dài lòng vòng quanh vài ý sau:

Nhà thơ:
"...Không cần phải trở thành số 1
Vì từ khi sinh ra đã là một loại hoa đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần cố gắng cho nó nở thật đẹp..."

Để góp vui nhân “Ngày Số 1” Gà phịa ra đây một vài “Không cần phải là số 1” khác với lời thơ có cánh trên. Hy vọng mấy người bạn không coi đây là sự báng bổ thi ca. 

Nhà truyền giáo:
Không cần phải trở thành số 1
Vì trên đời chỉ có Chúa là  quyền năng đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần nước Thánh Chúa ban nó nở thật đẹp

Nhà độc tài:
Không cần phải trở thành số 1
Vì trong mắt thần dân li ti ta quyền sinh, quyền sát đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần gieo nó dưới chân ta nó nở thật đẹp

Cán bộ phòng chống HIV:
Không cần phải trở thành số 1
Vì nhiễm bệnh đều chết như nhau bởi virus HIV đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần đeo bao cao su nó nở thật đẹp

Cán bộ đoàn:
Không cần phải trở thành số 1
Vì đã default “Cánh tay đắc lực” của Đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần nhuộm màu đỏ nó nở thật đẹp

Giáo viên giáo dục giới tính:
Không cần phải trở thành số 1
Vì 13-14 tuổi đều “hành quân” đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần chăm CareFree & Kotex nó nở thật đẹp

Ăn mày:
Không cần phải trở thành số 1
Vì vua ăn mày vẫn ăn mày không đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ tư cách ăn mày sẽ được ăn mày nó nở thật đẹp.

Đỗ Huân - 11h11' p.m 11.11.'11 (Giờ Hà Nội)