Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

* HỒ TÂY BÌNH MINH...

          Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây          
Cửa sổ nhà tôi chỉ quay một hướng Hồ Tây. Hồ Tây là sự bắt đầu một ngày mới. Trong vòng 10 năm thỉnh thoảng tôi chụp một ảnh để ghi nhận một sắc thái của Hồ hoặc ...chẳng để ghi nhận gì cả.
Các bức ảnh được chụp vào các năm khác nhau ở các thời điểm khác nhau  nhưng đều được chụp vào buổi sáng bằng 2 chiếc máy ảnh "gà"  và bởi một nhiếp ảnh gia còn "gà" hơn máy.

Còn nữa, các bức ảnh đều không chỉnh sửa.

(Untouched photos by Huan Do)

5h15 AM. Cuối Tháng 7
 

5h42 AM. Đầu Tháng 7
 


5h44 AM. Giữa Tháng 7
 

6h12 AM. Cuối Tháng 9
 

6h14 AM. Cuối Tháng 8
 

6h16 AM. Cuối tháng 10
  

6h39 AM. Tháng 5
 

6h52' AM. Đầu Tháng 8                                                                                                              Photo by Đỗ Huân